ABC Data ma zapłacić 15,2 mln zł zaległego podatku VAT

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji o określeniu zobowiązania spółki zależnej ABC Daty, iSource, z tytułu podatku odkąd towarów i usług za okres odkąd stycznia 2013 r. do czerwca 2013…

Prezydent podpisał ustawę przewidującą exit tax

Wprowadzenie tzw. exit tax, a także preferencyjnego opodatkowania dochodów wynikających z prawa własności intelektualnej – owo niektóre rozwiązania ustawy zmieniającej parę ustaw podatkowych, którą podpisał głowa państwa -…

Prezydent podpisał ustawę o funduszu solidarnościowym

głowa państwa podpisał ustawę zakładającej utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma pan być zasilany z części składki na środki pieniężne Pracy i z daniny solidarnościowej odkąd osób zarabiających…

Exit tax to sejmowy bubel?

Przygotowana naprędce zarządzenie o podatku emigracyjnym może objąć nawet niewielkie majątki – pisze piątkowa „Rzeczpospolita”.